raspored

Raspored sati

Raspored za šk. g. 2016/17.

 

Solfeggio: Jednom tjedno po 60 minuta po rasporedu:

Grupa Ponedjeljak Utorak Petak  
1. 19:00 – 20:00   16:00 – 17:00 (pondjeljak ili petak)
2.   18:20 – 19:20    
3.   19:20 – 20:20    

 

Napomena: Kako je solfeggio samo jedan put tjedno onda sat  traje 60 min. 

 

Individualna nastava po dogovoru s nastavnikom.

 

Objavljeno sa tagovima , .